Karaoke BIG SALE only $9.99 Free shipping in U.S on all orders over $50
0 Cart - Giỏ Hàng
Added to Cart - Đã vào giỏ
  You have items in your cart
  You have 1 item in your cart
  Total - Tổng số tiền
  Check Out - Thanh Toán Continue Shopping - Tiếp tục xem thêm hàng

  Đại nhạc hội Asia 79 - Còn Mãi Trong Tim - Love is Forever, đã diễn ra vào ngày 26 tháng 11 2016, tại Grand Sierra Resort & Casino. DVD & Bluray sẽ phát hành vào tháng 3 2017

  Mời quý vị cùng xem phóng sự về tiến trình thực hiện Asia 79 - Love is Forever!