Karaoke BIG SALE only $9.99 Free shipping in U.S on all orders over $50
0 Cart - Giỏ Hàng
Added to Cart - Đã vào giỏ
  You have items in your cart
  You have 1 item in your cart
  Total - Tổng số tiền
  Check Out - Thanh Toán Continue Shopping - Tiếp tục xem thêm hàng

  Đại nhạc hội Asia 79 - Còn Mãi Trong Tim - Love is Forever, đã diễn ra vào ngày 26 tháng 11 2016, với hai shows : 3pm và 8pm, tại Grand Sierra Resort & Casino. 2500 E 2nd st. Reno, Nevada 89595. DVD và Bluray sẽ phát hành trong tháng 1 2017. 

   

  ASIA 78 TÌNH YÊU & THÂN PHẬN - Phát Hành Ngày 10 tháng 11 2016.